Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych

28 grudnia 2012

Przetarg ogłoszony!

27.12 2012 r. został ogłoszony przetarg na II etap projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych – etap II”. Realizacji działań przewidzianych dla drugiego [...]

12 grudnia 2012

Nagroda dla projektu

Projekt „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych” otrzymał wyróżnienie w kategorii Technika i Technologia przyznane w ramach „Nagrody Innowacyjności w Transporcie”, podczas I Forum Innowacji [...]

11 grudnia 2012

Innowacje w liczbach

Zakończył się I etap modernizacji transportu miejskiego w Szczecinie. Oto nasze działania przedstawione za pomocą liczb: 1 system bluetooth, informujący użytkowników telefonów komórkowych o najbliższych odjazdach autobusów został umieszczony wewnątrz [...]


ZDiTM

Archiwum aktualności

O projekcie

Projekt nr: POIS.08.03.00-00-014/10
W ramach działania 8.3: Rozwój inteligentnych systemów transportowych
Priorytetu VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Wartość projektu: 54 261 332,88 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 37 498 455,50 PLN

Kontakt

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Adres:
ul. Klonowica 5
71 – 241 Szczecin

tel. sekretariat : 91 48 00 510
fax sekretariat: 91 439 30 03

Dział Optymalizacji Sieci Komunikacyjnej
i Realizacji Projektów:
tel. 91 48 00 531
91 48 00 532

Czynne: pn – pt 7.30 – 15.30

e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl